Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

Formål

Målsettingen er å aktivisere, stimulere, gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager for personer med kognitiv svikt/ demens. Det kan samtidig avlaste de nærmeste for omsorgsoppgaver på dagtid, og å bidra til at familie og ektefelle kan klare å stå i en krevende omsorgssituasjon.

Vårt tilbud omfatter ulike aktiviteter og sosialt samvær i forhold til funksjonsnivå, måltider, og råd og støtte til pårørende. Vi har plass til ca 10 brukere daglig, har åpent alle ukedager, og det er stengt i helger og på helligdager

Tildeling av tilbud på dagsenteret er lagt til saksbehandler.

For priser og mer informasjon, kontakt Sollia bo- og servicesenter.