Brøyting

Brøyting utføres av Dillerud Anlegg AS. Vakttelefon: 902 28 668

Vedlikehold

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Kommunens oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rensing av gatesluk
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder alminnelige erstatningsregler.

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier.

Les mer om utforming av veier i Skiptvet kommune i vegnormen: vegnorm-2016

Kommunale veier i Skiptvet:

Bråtenveien

Glenneveien

Grønnsundveien

Kjosveien

Rueneveien

Stuputveien

Skipperudveien

Vammaveien