Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Næring

Den til enhver tid gjeldende Veileder H-2401 Garden som ressurs, fra Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal benyttes som grunnlag for å vurdere søknader om småskala næringsvirksomheter i tilknytning til landbrukseiendommer.

"Garden som ressurs - regjeringen.no"

Veilederen er del av retningslinjer i kommuneplanens arealdel, se HER.