Parti Gruppeleder Hjemmeside
HØYRE Ann Kristin Solli Borgersen
Epost: ann.kristin.solli.borgersen@politiker.skiptvet.no
Høyre i Skiptvet - Hjemmeside
ARBEIDERPARTIET Erik Thorstein Næss
Epost: erik.thorstein.ness@politiker.skiptvet.no
Arbeiderpartiet i Skiptvet - hjemmeside
SENTERPARTIET Terje Grønlund
Epost: terje.gronlund@politiker.skiptvet.no
Senterpartiet i Skiptvet - hjemmeside
FREMSKRITTSPARTIET Herman Foss
Epost: herman.foss@politiker.skiptvet.no
Fremskrittspartiet i Skiptvet - hjemmeside
KRISTELIG FOLKEPARTI Thomas Graff
Epost: thomas.graff@politiker.skiptvet.no
Kristelig Folkeparti i Viken - hjemmeside