Kontaktinformasjon

Henvendelser gjøres til Sollia bo- og servicesenter. 

Resepsjon 

Tlf. 69 80 61 00

Besøksadresse: 

Sollia 1, 1816 Skiptvet 

Praktisk bistand i hjemmet

Dette er et tilbud til deg som trenger hjelp og praktisk bistand i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker. Det foretas vurderingsbesøk i hjemmet for å kartlegge sammen med brukeren arbeidsoppgaver og antall timer det kan gis hjemmehjelp. Praktisk bistand i hjemmet omfatter oppvask, klesvask, sengeskift, bestilling/handling av matvarer og rengjøring av bopel. Hjelpen gis kun til nødvendig renhold, og behovet vurderes kontinuerlig. Du som mottar tjenesten, skal være til stede når hjelpen gis.

Tjenestemottakeren må selv betale for hjelpen i forhold til inntekt.

Dette kan du få hjelp til

 • Gulvvask, støvsuging, risting av matter (ikke tepper) og støv tørking. Vi rengjør kun i rom, bad og WC som er i daglig bruk.
 • Skift av sengetøy
 • Vask av klær

Barnerom til funksjonsfriske barn over tolv år rengjøres ikke. Vi bistår heller ikke med vindusvask, rundvask, skifte av gardiner, vask av skap innvendig, bæring av ved/fyring og snømåking.

Krav til boligen og nødvendig utstyr

 • Gulvtepper blir støvsuget, ikke ristet
 • God støvsuger
 • Rene kluter, støvkluter og vaskemidler (eventuelt miljøkluter som ikke trenger vaskemidler)
 • Vaskebøtte og mopper, toalettbørste
 • Kluter og mopper må rengjøres mellom hvert besøk og skal skiftes ut ved behov

Dette kan du forvente av oss

 • Vi mener du er viktig for oss
 • Vi har fokus på helhetlig pasientforløp og samarbeider med andre helsetjenester for at du skal få et best mulig tilbud
 • Vi ivaretar dine behov for hjelp i ditt eget hjem, så langt det er forsvarlig ut ifra helsen din
 • Vi tar utgangspunkt i hva som er viktig for deg, ut ifra dine ressurser og hjelpebehov
 • Vi behandler deg, dine pårørende og hjemmet ditt med respekt og høflighet
 • Våre ansatte overholder taushetsplikten
 • Våre ansatte har synlig legitimasjon som forteller hvem vi er og at vi er ansatt i Skiptvet kommune
 • Vi bruker arbeidsantrekk, sko overtrekk og eventuelt annen påkledning som arbeidsoppgavene krever
 • Vi har ansatte av begge kjønn og med ulik etnisk bakgrunn
 • Du får muntlig og/eller skriftlig melding hvis tjenesten endres

Dette forventer vi av deg

 • Du sørger for tilrettelegging av hjemmet med utstyr og hjelpemidler hvis det er behov for det
 • Du utfører de oppgavene du klarer selv. Du vil kunne bli oppfordret til egen mestring av oppgaver. Hvis du har behov for det, vil du få opplæring og opptrening til du mestrer oppgaven selv
 • Du respekterer at vi har taushetsplikt
 • Du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller reiser bort, man må gi beskjed minst 1 virkedag før hjelpen skal foregå ellers blir man fakturert.
 • Du lufter godt hvis du røyker inne. Vi ønsker at du ikke røyker den siste timen før vi kommer
 • Du holder dyr i bånd eller innelukket i andre rom
 • Du har tørkepapir, avfallsposer og håndsåpe med pumpefunksjon
 • Du har rene håndklær, kluter, såpe og lignende hvis du skal ha hjelp til personlig hygiene
 • Du har avfallsbeholder som er stor nok til husholdningens behov
 • Du har synlig navn og nummer på huset med opplyst inngang
 • Du sørger for at veien er kjørbar og at trappen er måket/strødd