Slik oppbevarer du brukte småbatterier

Det er alltid noe restenergi igjen i brukte batterier. Teip derfor polene og finn en branntrygg beholder du kan oppbevare dem i. Det kan for eksempel være et stort syltetøyglass med lokk.

Da reduseres risikoen for at batteriene kortslutter i kontakt med hverandre eller med metaller. En gnist er nok til å starte en brann.

Slik lader du batterier og batteriprodukter

Med et økende antall elektriske produkter i norske hjem, øker risikoen for at uønskede hendelser oppstår. Følg disse ladevettreglene for å lade batteriprodukter på en trygg måte.

 

Slik kaster du brukte batterier

Miljøstasjoner og gjenvinningsanlegg tar kostnadsfritt imot alle gamle batterier på en trygg måte.

Du kan også levere gamle batterier tilbake til butikken der du kjøpte det, eller til andre butikker som selger tilsvarende batterier.

Ikke kast brukte batterier i restavfallet, og selvsagt ikke i papiravfallet! Det kan føre til brann i både avfallsbeholder, søppelbil eller på avfallsanlegget. De siste fem årene har det oppstått mer enn 200 branner i norske avfallsanlegg.  Batteribranner inneholder mye energi og er vanskelige å slokke.

 

Slik lader du batterier og batteriprodukter

  1. Lad i rom med røykvarsler
  2. Lad når du er våken og til stede
  3. Les og følg produsentens bruksanvisning
  4. Bruk helst original lader
  5. Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  6. Ikke lad i sengen
  7. Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  8. Bytt ut skadet utstyr
  9. Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110