Noen av punktene på agendaen:

  • Ordfører Svein Olav Agnalt ønsker velkommen
  • Informasjon om ny organisering og virksomheten Innbyggerservice
  • Skiptvet scene
  • Friluftslivets år 2015
  • Aktivitetskalender og kommunens hjemmeside
  • Informasjon om Frivilligsentralen
  • Støtteordninger for lag og foreninger
  • Folkehelseplanen
  • Eventuelt