Informasjon og oppdateringer fra Skiptvet kommune

15.01.2021

Sollia Bo- og servicesenter er nå godt i gang med vaksineringen, og vil være ferdige i løpet av uke 4. Samme uke vil vi også kunne begynne vaksineringen av den eldste aldersgruppa utenfor Sollia. Vi understreker at du vil bli kontaktet på telefon når det er din tur. Dette gjelder både de som allerede har fått informasjonsbrev og resten av befolkningen. Vi vil fortsette å vaksinere de eldste innbyggerne i ukene som kommer basert på prioriteringene fra FHi og regjeringen. Vi antar at vaksineringen av store grupper om gangen vil begynne i slutten av februar/begynnelsen av mars (med forbehold om endringer). Prioriteringsrekkefølgen finner du lenger ned på denne siden og hos Folkehelseinstituttet.

06.01.2021

I dag fikk de første beboerne på Sollia første dose av vaksinen, du kan lese mer om dette her.

 

04.01.2021

Skiptvet mottar de første 10 vaksinene 05.01.2021. Kommunen vil også motta 10 vaksiner i uke 2. 

 

29.12.2020

Skiptvet kommune får 10 vaksiner i uke 1. Vi vet foreløpig ikke eksakt dato. Det er beboere på Sollia Bo- og servicesenter som skal vaksineres først. Kommunen er godt forberedt og vi ser fram til å komme i gang med vaksinasjonsprogrammet. 

 

23.12.2020

Et informasjonsbrev om koronavaksineringen er i dag sendt ut til 676 innbyggere i Skiptvet over 65 år. De som bor på Sollia og i serviceleilighetene får informasjon direkte fra Sollia. 

Informasjonsbrev om vaksinering mot korona og egenerklæring

Prioriteringsrekkefølge for vaksine

Dette er prioriteringsrekkefølgen per 08.01.2021 (med forbehold om endringer): 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper *

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper *

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år 
OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

* Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Mer informasjon finner du på sidene til FHI

Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen lager antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Det er dessuten viktig å tenke på at du, ved å ta vaksinen, også beskytter de rundt deg for å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.

Redusert helsetilstand og kronisk sykdom er en viktig grunn til å ta vaksinen. Dersom du er i tvil, kontakt fastlegen din.

Hvordan kan jeg vite at vaksinen er trygg?

De ulike koronavaksinene gjennomgår et omfattende testopplegg før de blir godkjent. Flere titusen personer deltar i testingen. Selv om vaksinene har kommet raskere ut i markedet enn det som er vanlig, er det de samme reglene for godkjenning som gjelder.

Legemiddelverket følger tett alle vaksinene som settes i Norge, særlig med tanke på å avdekke bivirkninger.

 

Hvordan godkjennes koronavaksiner? from Statens legemiddelverk on Vimeo.

Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Skal barn ta koronavaksine?

Vi anbefaler ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang, blant annet fordi vaksinene som er i ferd med å bli godkjent ikke er testet på barn. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.