Følgende tidspunkter er satt opp våren 2024: 
Mandagene 18. mars, 15. april, 13. mai og 10. juni - alle ganger kl. 11-12.
Barnebibliotekaren vil starte med å lese en bok for de små, og tipser videre de voksne om bøker for småbarnsforeldre.
Resten av tiden kan brukes til prat og lek.
Velkommen!

Plakat for babytreff våren 2024