Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Badevannskvalitet i Skiptvet uke 34

Publisert
badevannaug28

Det ble tatt ut ekstra vannprøver for analyse fra badeplassene Nes og Glennetangen i uke 34 siden den bakteriologiske kvaliteten var Ikke akseptabel ved forrige badevannsuttak.

Vannprøvene er vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. I uke 34 viste også turbiditet, et mål på uklarhet i vann, ikke akseptable verdier.

 Resultatene etter prøveuttaket i uke 34 viser at den bakteriologiske kvaliteten var i klassen «god» ved Nes og «akseptabel» ved Glennetangen. Det er fortsatt ikke akseptable verdier for turbiditet.

På grunn av fortsatt stor vannføring og dårlig sikt i vannet i Glomma fraråder kommuneoverlegen bading ved Nes og Glennetangen eller andre steder langs Glomma.