Slam og Spyleservice Indre Østfold AS er i gang med slamtømming på rode 1, Spydebergveien med sideveier.

Rode 2 (Riukveien med sideveier) og rode 3 (Sundåsveien med sideveier) vil bli tømt i løpet av mai og juni. Vennligst påse at tankene er lett tilgjengelige og synlige.