Planavdelingen har ferieavvikling i uke 26,27 og 28. Spørsmål om arealplaner vil ikke kunne besvares i disse ukene.  

Oppmålingsavdelingen har ferie i uke 28, 29 og 30. Generelle spørsmål om deling/oppmåling vil likevel kunne besvares fra uke uke 30.  

Landbruksavdelingen har ferie i uke 26 og 27. Henvendelser om landbruksspørsmål vil ikke kunne besvares i disse to ukene.