Åpningstider:

Svømmehallen er åpen:

Torsdag: Damer

Kl. 17:00- 19:00 

Kl. 19:00- 21:00 (Barn kan bade etter kl. 19:00 med voksne)

 

Fredag: Herrer

Kl. 17:00- 19:00 

Kl. 19:00- 21:00 (Barn kan bade etter kl. 19:00 med voksne)

 

Søndag: Åpent for alle

Kl. 12:00- 13:00 Ekstra oppvarmet vann for eldre og andre med behov)

Kl. 13.00- 16:00 Åpent for alle

Svømmehallen er stengt fra 1. mai til 1. september 

 

Priser:

Barn 0-16 år: Gratis

Voksne: 79kr 

Trygdede/ pensjonister: 51kr

Klippekort voksen, 10 klipp: 602kr

Klippekort trygdede/ pensjonister, 10 klipp: 310kr

All betaling må skje med kort

 

Sikkerhet- og trivselsregler:

  • Barn under 12 år har bare tilgang til svømmehallen ifølge med foresatte
  • Barn under 2 år må benytte godkjent svømmebleie/ bukse i bassenget
  • Badet er ikke ansvarlig for verdisaker 
  • Alle må vise ro og orden 
  • Personalet har det avgjørende ordet hvis det er uenighet om tolkningen av reglementet
  • Innsåping og dusj skal foretas uten badetøy før man går i bassenget
  • Tilbudet innebærer også badstue.