I tråd med dette arbeidet kaller vi inn til et foreldremøte 11. april kl. 18.00 som skal handle om foreldrenes rolle i det å skape et trygt og godt skolemiljø. I overgangen fra barnehage til skole er foreldrene de viktigste voksenpersonene barnet har. Vi ønsker at dere foreldre skal oppleve samhold og at dere sammen med oss ønsker å sette trygt og godt skolemiljø i fokus.

Vi ønsker velkommen til foreldremøte for alle foreldre som har barn som starter i 1. klasse august 2023 på Vestgård skole.

Møtested Vestgård skole 11. april kl. 18.00- 20.00

Vi håper og se dere alle der, og at vi sammen legger et godt grunnlag for gode oppvekstvillkår og læringsmiljø for alle våre 1.- klassinger. 

Med vennlig hilsen 

Virksomhetsleder skole, Virksomhetsleder barnehage og Skolehelsetjenesten

 

Invitasjon til foreldremøte for skolestartere høsten 2023