Avgangstiden for bussrute nr. 2 (Lundsbussen) vil bli framskyndet med 5 minutter på morgenen fra og med mandag 2.mars 2015.

De nye tidene blir som følger: Svae: 08.05, Langli bedehus: 08.07, Lund: 08.20, Dyrbekk: 08.21.  

Dette fordi denne bussen også kjører rute nr. 4 (Eng), som ofte er forsinket.