http://www.storfjord.kommune.no/getfile.php/3563850.1229.ycyrqxsupf/2000x2000HPV-vaksine.png

 

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to - årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

I Skiptvet kommune vil det gis tilbud om HPV vaksine i helsestasjon/skolehelsetjenesten på følgende måte:

  • Kvinner født mellom 1991 og 1996 som bor i kommunen, kan ringe Skiptvet helsestasjon på telefon 69806250 (resepsjon Familiens hus) eller mobil 40404938 for time til vaksinasjon på helsestasjonen. Det er ikke nødvendig å være folkeregistrert i kommunen for å få vaksine.

  • Elever på ungdomsskolen som tidligere har takket nei til HPV vaksine, kan få tilbud om vaksine av helsesøster på skolen. Ta kontakt med helsesøster på skolen eller ring mobil 40404938.

  • Elever på videregående skole i Askim og Mysen og som tidligere har takket nei til HPV vaksine, kan få tilbud om vaksine på helsestasjon for ungdom i Askim eller helsestasjon for ungdom i Eidsberg mandag 7.11 og mandag 14.11 mellom kl. 14.00 – 15.30.

Det er fullt mulig å melde seg på vaksinasjonsprogrammet også etter 1. november 2016, og i hele vaksinasjonsprogrammets toårsperiode. Ta kontakt med helsestasjonen.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine