For å søke eller endre plass på SFO, gå til Oppvekstportalen

Priser fra 01.01.2023.

Vestgård SFO tilbyr tre ulike plasser:

Full plass – mulighet for å bruke SFO fulle dager, hver uke.

Kr. 3 568,- pr mnd. kost kr. 200,- pr mnd

Deltidsplass, 1 – 6 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 1 305,- pr mnd. Kost kr 75,- pr mnd

Deltidsplass, 6 - 14 timer pr uke – brukes ut fra eget behov.

Kr. 2 330 pr mnd. Kost kr 131,- pr mnd

Fra 01.08.2023 er det opprettet to nye plasstyper for årets 1. og 2. klassinger: Inntil 12 timer pr uke som er gratisplass og over 12 timer pr uke som koster kr 2007,- kost kr 200,-

I skolens ferier har vi fulle SFO-dager. Da er det mulighet for å oppgradere plassen dersom det meldes fra i god tid.

SFO holder stengt uke 28, 29 og 30. Vi holder og stengt 5 av skolens plandager gjennom året. Dette utgjør totalt 4 uker, og tilsvarer opphold for juli som er betalingsfri måned.

Satser for opphold vedtas av kommunestyret, og justeres 1.januar hvert år.