Frem til onsdag 15. desember tilbyr Skiptvet kommune og Klima Østfold-samarbeidet gratis klima- og energirådgivning til folk og firmaer. Du kan få objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand, boligsselskap eller bedrift.  Rådgivningen vil foregå på nett og telefon. I tillegg kan boligeiere bestille videobefaring hele perioden, mens borettslag, sameier og bedrifter kan få befaringer med energirådgivere til høsten. Her vil «først til mølla gjelde». Tilbudet er gratis og uforpliktende. 
 
Gratis rådgivningstelefon – 466 26 000
Kontaktinfo og mer om de ulike tjenestene på https://klimasmart.no  
 
Tilbudet er en del av kommunens arbeid med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at boligeiere, boligselskap og bedrifter skal kunne ta klimavennlige valg.
 
Gratis og uforpliktende klima- og energirådgivning til folk og firmaer:
Du kan blant annet få råd om:
Elbillading
Etterisolering av vegger og tak
Bytting av vinduer og dører
Installering av varmepumpe
Solceller
Smart styring
Alternative energikilder
Støtteordninger fra Enova
 
Kampanjen er finansiert av kommunen og Klima Østfold, og arrangeres i samarbeid med Viken fylkeskommune og Klimapartnere Viken. Tjenestene og rådgivningen er levert av Energiportalen AS, Bravida Norge AS avd. Energibygg, Simenergi AS, Asplan Viak AS, Naturvernforbundet og Elbilforeningen. 
 
For boligeiere:
 
Rådgivning på telefon og epost
Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om ladeløsninger for elbil. 
Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 466 26 000
 
Befaring med energirådgiver
Du kan avtale en videobefaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i din bolig. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.
 
Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i boliger den 11. mai og 21. september. Gå til https://klimasmart.no for nærmere informasjon og lenke til møtene. 
 
Energianalyse på nett
Verktøyet Energiportalen muliggjør objektiv nettbasert energianalyse av boligen din. Gå til https://ostfold.energiportalen.no og søk opp din bolig. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.
 
Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på https://klimasmart.no  
 
For borettslag og sameier:
 
Rådgivning på telefon og epost
Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 
Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 466 26 000
 
Befaring med energirådgiver
Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.
 
Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 24. august, 31. august og 7. september. Møtene gjennomføres av Knut Olav Knudsen. Gå til https://klimasmart.no/boligselskap for nærmere informasjon og lenke til møtene.  
 
Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på https://klimasmart.no/boligselskap 
 
For små- og mellomstore eiendomsforvaltere og gårdeiere:
 
Rådgivning på telefon og epost
Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, tilstandsanalyse av bygget, spørsmål om solceller, smart styring, grønne leiekontrakter, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 
Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 466 26 000
 
Befaring med energirådgiver
Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.
 
Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 26. august, 2. september og 9. september. Møtene gjennomføres av Bjørge Sandberg Kristoffersen i Bravida Norge AS avd. Energibygg. Gå til https://klimasmart.no/gardeiere 
for nærmere informasjon og lenke til møtene.  
 
Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på https://klimasmart.no/gardeiere
 
For bedrifter som eier egne lokaler:
 
Rådgivning på telefon og epost
Energirådgivere besvarer henvendelser på telefon og epost fra mandag til og med fredag fra klokken 0900 til 1500. Energirådgivere vil hjelpe deg bl.a. med smarte klima- og energitiltak, tilstandsanalyse av bygget, spørsmål om solceller, smart styring, støtteordninger og råd om etablering av ladeløsninger for elbil. 
Rådgivning på e-post: post@energiportalen.no
Rådgivning på telefon: 466 26 000
 
Befaring med energirådgiver
Du kan avtale en befaring med en energirådgiver, som vil kunne hjelpe deg med smarte klima- og energiløsninger i bygget. Dette er et begrenset tilbud. Ring 466 26 000 for avtale.
 
Informasjonsmøte om smarte klima- og energitiltak
Det vil bli avholdt digitale informasjonsmøter om smarte klima- og energitiltak i borettslag og sameier den 26. august, 2. september og 9. september. Møtene gjennomføres av Bjørge Sandberg Kristoffersen i Bravida Norge AS avd. Energibygg. Gå til https://klimasmart.no/bedrifter 
for nærmere informasjon og lenke til møtene.  
 
Kampanjeinformasjon og aktiviteter finner du på  https://klimasmart.no/bedrifter
 
Spørsmål:
Hvis du har spørsmål til kampanjen, kan de rettes til: post@energiportalen.no eller ved å ringe 466 26 000.