Henvendelser vedr vintervedlikehold av kommunale veier og plasser som

brøyting og strøing ta kontakt med teknisk vakt tlf  951 89 901 eller med9Jan Olav Thon tlf 918 34 899.