1. De kommunale barnehagene starter opp tirsdag 21. april til vanlig tid for alle. De barna  som har vedtak om tilsyn har det også på mandag. Hestehoven gårdsbarnehage starter på mandag 20. april med en redusert åpningstid. 
  2. Foreldrebetaling løper som vanlig for alle fra tirsdag 21. april. Dersom du ikke bruker plassen må du likevel betale. V gjør oppmerksom på muligheten for å søke om redusert foreldrebetaling- se priser og betaling - barnehage.
  3. Smittevernveilederen har mange bestemmelser for foreldre og barn som det er viktig å sette seg inn i. Den enkelte barnehage tar kontakt  før helgen med hver enkelt av de foresatte om oppstarten, og sender ut konkrete rutiner for den enkelte barnehage.