Vi setter oppdatert koronavaksine 

I september 2022 godkjente europeiske legemiddelmyndigheter oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax. Vaksinene dekker både det opprinnelige viruset og de nyere koronavirusvarianten som sirkulerer.

En oppfriskningsdose med de oppdaterte vaksinene ser ut til å gi like god produksjon av antistoffer mot det opprinnelige Wuhan-viruset som de tidligere vaksinene gjorde. Men de oppdaterte vaksinene gir bedre antistoffrespons mot de koronavirusvariantene som sirkulerer nå (Omikron). Det at vaksinene gir høyere antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men det er foreløpig ikke avklart hvor stor denne forskjellen faktisk er, og hvor lenge den varer. Beskyttelsen mot koronasykdom som er så alvorlig at det kreves sykehusinnleggelse antas imidlertid å være lik for de opprinnelige mRNA-vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene. Bivirkningene ved bruk av de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være de samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene.

Dersom du nylig er vaksinert med en oppfriskningsdose med de opprinnelige vaksinene, har du allerede gjennom denne dosen fått styrket din immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke en dose med oppdatert vaksine nå.

Dersom du har et spesifikt ønske om at ny oppfriskningsdose gis med de opprinnelige vaksinene og ikke de nye oppdaterte vaksinene, er det anledning til å gi beskjed om dette på vaksinasjonsstedet.  

Vaksinasjonen foregår i Vonheim. Du må bestille time på forhånd. Time til koronavaksine bestiller du via  https://timebestilling.remin.no/skiptvet

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å bestille time? Da kan du ringe servicekontoret på tlf 69 80 60 00, så  hjelper vi deg.

Mer informasjon om oppfriskningsdose finner du på fhi.no

Gå til fhi.no