For skoler og barnehager gjelder det følgende fra torsdag 16.des:
Skolene og SFO holder åpent som vanlig med de reglene som gjelder for gult nivå. Det betyr redusert kontakt, holde meteren, inndeling i kohorter ute og inne, og at ingen skal på skolen hvis en har symptomer. Politisk og administrativ kommuneledelse har lagt opp til å ha undervisning på skolen fram til juleferien, for å følge opp statlige anbefalinger, våre egne prioriteringer av barn og unge og spesielt de sårbare barna. Men organisering i kohorter sammen med høyt fravær skaper store problemer. Vi har derfor kommet fram til at det på grunn av bemanningssituasjonen blir hjemmeskole for elevene mandag 20. og tirsdag 21. desember. De som har samfunnskritisk funksjon, melder fra om sine behov på følgende skjema:

Vestgård skole

Kirkelund skole


Barnehagene holder åpent som vanlig med de reglene som gjelder for gult nivå. Det betyr redusert kontakt, holde meteren, inndeling i kohorter ute og inne,
og at ingen skal i barnehagen hvis en har symptomer. Vi går tilbake til regelen med at foreldre leverer og henter barna utenfor barnehagen. Den enkelte barnehage sender ut egen informasjon om dette. Det kan bli endringer i kohortene i romjula på grunn av antall barn og bemanning. Dette får foresatte egen informasjon om.