Følgende datoer er satt opp: onsdag 13. mars, 10. april, 8. mai og 12. juni - alle dager kl. 10-12.
Kom innom og slå av en prat!