Når: 09. mars 2022 18:00-19:30
Sted: Skiptvet Blikk AS, Industriveien 4, 1816 Skiptvet

Agenda:

  • Bedriftspresentasjon Skiptvet Blikk AS
  • Oppdatering fra Indre Østfold Næringsutvikling AS
  • Annen næringsrelevant info fra kommune, regionråd og Smart Innovation. Fokus på saker som treffer næringslivet direkte.
    •  Gjennomgang spørreundersøkelse.
  • Mingling med enkel servering
  • Info om kommende arrangement for næringslivet i Skiptvet
  • Annet

Påmelding til: https://share.hsforms.com/19X-MP2C1R_ShSky6PwvYNA1cryg