Smittesporingstelefon 458 71 008, er åpen på følgende tidspunkter:

24. des kl. 10-17

25. og 26. des kl. 10-16

27. – 30. des kl. 10-20

31. des kl. 10-17

1. og 2. jan kl. 10-16

Hurtigtester

Det er mulighet for å hente hurtigtester ved servicekontoret på julaften og nyttårsaften mellom kl. 11-12. Ring smittesporingstelefonen først. Servicekontoret git ut hurtigtester i romjulen mellom kl. 9-14, tlf 69806000. Kriterier for å få test er symptomer og om en er definert som nærkontakt. 

Gjeldende regler ved positiv koronatest.

Dette gjelder også ved bruk av hurtigtest, da skal det bestilles time for PCR test.

Isolasjonstiden er 6 dager fra du fikk symptomer, uten symptomer er det fra testdato. Du må være feberfri i 24 timer før isolasjonstiden avsluttes.

For hustandsmedlemmer er karantenetiden 10 dager, uavhengig vaksinasjonsstatus, regnet fra siste dagen dere var sammen. Det skal tas hurtigtest eller PCR test så snart som mulig og på dag 7. Ved negativ test på dag 7 så oppheves karantenen.

Hvis du ikke klarer å holde isolasjonsbestemmelsen og du oppholder deg med husstandsmedlemmene er karantenetiden for dem 14 dager. Det skal tas test så fort som mulig og på dag 11. Ved negativ test på dag 11 så oppheves karantenen.

For øvrige nærkontakter over 18 år, de du har vært sammen med under to meter i mer enn 15 min, er karantenetiden 10 dager. Det skal tas hurtigtest eller PCR test dag 3 og dag 7. Ved negativ test på dag 7 så oppheves karantenen. Ved negativ test på dag 3 så kan en være på arbeid, fortsatt karantene i fritiden, ved daglig testing fram til dag 7 og det er avklart med arbeidsgiveren.

For øvrige nærkontakter under 18 år er det ikke karanteneplikt, men følg med på symptomer og ha lav terskel for å teste seg.

Det er unntak for de som har hatt korona de siste 3. mnd. og de som har tatt 3.vaksinedose. Sistnevnte skal teste seg daglig i 7/11 dager med hurtigtest avhengig om en bor sammen med den smittede eller ikke. Øvrige nærkontakter må ikke teste seg.

De som jobber i helsetjenesten, følger bestemmelser for de.

Se ytterligere info på FHI om isolasjon og om smittekarantene