Skiptvet kommune ble tildelt 770 000 kroner av denne støtteordningen. Målet med disse støtteordningene er å hjelpe lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak, og som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Indre Østfold Næringsutvikling AS har fått i oppdrag å lage et samlet forslag til fordeling av midler til enkeltbedrifter. For mer informasjon om søknads- og utvalgskriterier, se informasjon hos Indre Østfold Næringsutvikling.

Hensikt

  • Avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak
  • Kompensere lokalevirksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Unntak

  • Steder som er under konkursbegjæring eller lignende
  • Ved konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato, skal tilskuddet tilbakebetales

Forutsetning

  • Det forutsettes at søker er i behov av tilskudd for å dekke et inntektsbortfall og at ansatte har lovlige arbeidsforhold
  • Virksomheter er skattepliktige og registrert i Skiptvet kommune
  • Virksomheter er àjour med skatt og avgift
  • Støtten til den enkelte virksomhet må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte

I ettertid offentliggjøres oversikt over tilskuddsmottakere.

 

For mer informasjon kan du også kontakte kommunalsjef Kjell Liborg på e-post: kjell.ove.liborg@skiptvet.kommune.no