Kulturstipendet går til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en kunstgren eller et kulturområde. Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kultur- utøvelse.

Forutsetninger:

Søker må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv. Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

 

Motivasjonsstipend gis som en påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både organisert og uorganisert. Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her. 

Forutsetninger:

Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv. Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis. 

 

Her finner du søknadsskjema:

Kulturmidler i Skiptvet kommune

Retningslinjer for kulturstøtte 

 

Lurer du på noe?

Ta kontakt på tlf. 698 06 000