Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kulturstøtteordninger i Skiptvet kommune

Skiptvet kommune har forskjellige støtteordninger innen kulturarbeid. 

Regionale folkehelsemidler

For kommuner som tidligere hørte til i Østfold finnes det muligheter for å søke om midler til å realisere folkehelseprosjekter gjennom ordningen Regionale folkehelsemidler.

3 millioner kroner skal deles ut i 2021 gjennom denne ordningen som er videreført i Viken.

Hvem kan søke om midler?

Midlene bevilges til kommunale partnere i tidligere Østfold til tiltak og prosjekter med særlig vekt på kommunenes folkehelsearbeid. Frivillige organisasjoner e.l. i lokalmiljøet kan initiere søknad overfor egen kommune.

Mer info og søknadsskjema finner dere her

Kulturstøtteordninger

De ulike kulturstøtteordningene og frister:

15. mars:

 • OPPSTARTSTILSKUDD

 • TILSKUDD TIL HUSLEIE OG ANLEGG

 • KULTURSTIPEND

 • TILSKUDD TIL FORSAMLINGSLOKALER

 • TILSKUDD TIL KOR OG KORPS

 

For mer informasjon, se retningslinjer:

Retningslinjer for kulturstøtte i Skiptvet kommune 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet i Skiptvet kommune

 

Har du spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 69 80 60 00 - e-post: postmottak@skiptvet.kommune.no

Årets Skjetving (frist: første fredag i November hvert år)

Kriterier:

 • En pris til en person, organisasjon eller en gruppe
 • Som har utmerket seg eller gjort en innsats for Skiptvet samfunnet i 2018 eller over noe tid.
 • Innsatsen skal ikke ha vært utført på bakgrunn av egen økonomisk vinning.

Send forlag til kandidater og begrunnelse til postmottak@skiptvet.kommune.no

Kultur og motivasjonsstipend (frist: første fredag i November hvert år)

Kulturstipend
Formål: Til personer - fortrinnsvis ungdom - som ønsker å videreutvikle eller perfeksjonere seg innen en kunstgren eller et kulturområde. Dette være seg ulike former for kulturuttrykk som eksempelvis bildekunst, ballett, kunsthåndverk, musikk, skuespill, film, dans, litteratur og idrett. Kulturstipendet skal virke stimulerende på unge talentfulle, målbevisste utøvere og rette positivt fokus på sunn, ambisiøs holdning til sin kulturutøvelse.

Forutsetninger Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv. Stipendiet kan brukes til bl.a. studiereiser eller eventuell annen form for kurs.

Motivasjonsstipend
Formål: En påskjønnelse til unge og lovende enkeltutøvere og grupper innen ulike kulturområder både organisert og uorganisert. Lag og foreninger som mottar ordinære kulturmidler kan ikke søke her. Forutsetninger: Søkere må være bosatt i Skiptvet eller ha sterk tilknytning til kommunen og gjerne ha deltatt i det lokale kulturliv.

Det må søkes på spesielt søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Alle etterspurte opplysninger må gis.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Det kan søkes om spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg.

Hvordan søke?

Søknader skal sendes inn elektronisk via nettsiden anleggsregisteret.no. Her finnes også alt relevant informasjon om søknadsprosessen.

Web: www.anleggsregisteret.no

Da en skal starte med søknaden er det viktig å kontakte Skiptvet kommune ved kultursjef /Innbyggerservice.

Mail: per.morten.bergseth@skiptvet.kommune.no

Viktige frister:

• 1. juni: Frist for innmelding av nye anleggsprosjekter til kommunen
• 1. september: Frist for innsending av forhåndsgodkjenning til kommunen
• 1. oktober: Frist for innsending av spillemiddelsøknad til kommunen
• 15. januar: Frist for en samlet oversendelse av kommunens spillemiddelsøknader til fylkeskommunen
• Kulturdepartementet fastsetter rammen til fordeling i begynnelsen av mai
• Fylkeskommunen fordeler de tildelte beløpene og informerer søkere om resultatet innen 15. juli

Hvem kan søke?

• kommuner og fylkeskommuner
• idrettslag underlagt Norges idrettsforbund
• sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg
• aksjeselskaper, andelslag eller andre sammenslutninger som oppfyller krav til organisasjonsform

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019 (V-0732 B) finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2019-v-0732-b/id2667319/

Hva kan det søkes om?

• bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser
• kjøp og innredning av eksisterende anlegg
• universell utforming av eldre idrettsanlegg

Informasjon og veiledning

Informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg kan man finne på nettsiden godeidrettsanlegg.no.

Her finner man tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter for alle typer anlegg.

Web: www.godeidrettsanlegg.no

Kommunen og fylkeskommunen kan også bistå under planleggingsprosessen dersom det skulle være særskilte behov for det.

Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Tilskuddsportalen er en nettportal som gir full oversikt over støtte- og tilskuddsordninger for frivilligheten. Skiptvet kommune abonnerer på Tilskuddsportalen og tilbyr foreninger i kommunen å registrere seg her. Det er gratis for foreninger som har adresse i Skiptvet kommune og et organisasjonsnummer å benytte seg av tjenesten. 

Web: www.tilskuddsportalen.no

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Kommunevåpen høyoppløselig

Sist oppdatert 18. januar 2022