Dokument 23/3923 - P-plass for lastebilhengere, hverdager 15.30 - 07.30 - Skiptvet kommune (acossky.no)

Det er oppslått informasjon om avviklingen på stedet.

Plassen vil bli skiltet om i løpet av høsten 2023 når endelig vedtak er fattet av Regionvegkontoret.

 

Fra 1.1.24 vil parkeringsforbudet bli håndhevet etter offentligrettslige prinsipper.

 

Skiptvet kommune oppfordrer brukere av oppstillingsplassen til å finne andre løsninger så snart som mulig og i god tid innen 1.1.24.

Kommunen har dessverre ingen andre oppstillingsplasser å tilby.