Vi får besøk av Hans Gaffke fra forsøksringen. Han er ekspert på jordstruktur og problematikken rundt jordpakking, og vi sammenligner jordpakking i forskjellige driftsformer. Vi skal se på erter, bønner, rughvete og grasvekster, samt en fangdam som er anlagt for en del år siden.

VI får også en gjennomgang av nyheter fra Landbrukskontoret ved Øyvind Thømt, og Tommy Nilsen vil si litt om mølla.

Etter markvandringen samler vi oss rundt grillen og avslutter kvelden med sosialt samvær.

Vi ønsker alle velkommen til markvandring hos Solveig og Håkon!

Arrangør: Skiptvet Bondelag, Skiptvet Mølle og Landbrukskontoret