Microsoft Teams meeting

Klikk på link under for å  bli med:

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

Agenda:

 •  Informasjon fra kommunen
  • Næring i fokus i kommunens kanaler
  •  Informasjon om tilgjengelige næringsarealer
 • Bedriftspresentasjon: Nyopprettet «næringsarbeidsgruppe» i Skiptvet (neste gang ønskes en lokal bedrift, kom gjerne med forslag)
 •  Informasjon fra IØNU
  • Støtteordninger
  • Aktuelle prosjekter for bedrifter i Skiptvet
 • Informasjon fra bedrifter
  • Dementvennlig samfunn – Gun-Christin L Unnestad (avdelingsleder for dagtilbud for hjemmeboende demente)
 • Dialog

 

Varmt velkommen!

Meld deg på hos anja.wingstedt@smartinnovationnorway.com innen 1.desember.
Møteinnkalling med link til Teams oversendes etter påmeldingen.