Alle bygningene er åpne for besøk. Vi byr på kaffe, saft og noe å bite i. Det er alltid hyggelig med alle som setter seg ned og slår av en prat sammen med oss. Denne søndagen får vi besøk av følgende:
- Historielaget selger fortsatt plansjer som tidligere ble brukt i undervisningen i Skiptvetskolene. De kan også fortelle om løpende arbeid med flytting av Gamleskolen opp til Bygdetunet.
- Bygdekvinnelaget tilbyr smaksprøver og salg av flatbrødbakst.
- Brit Dahl, en av våre lokale hobbymalere, stiller ut og forteller om sin hobby.
- Inger-Lise Østmo - bl a ekspert på sopp, foretar soppkontroll denne dagen. Hun veileder og gir gode råd. Hun ønsker også å dele sine favorittoppskrifter med oss.
- Røde Kors kommer og demonstrerer hjerte- og lungeredning første del av dagen. De vil forøvrig være tilstede hele dagen og fortelle om alle sine flotte tilbud de gir til bygdas befolkning i alle aldre.