20.6.2023 fattet kommunestyret i Skiptvet vedtak om at Skiptvet kommune legger driften av Solhaug og Lindormen sammen fra 1.8.2023.

Bakgrunnen for dette er blant annet at antall barn i alderen 0-5 går ned og det er ikke like stort behov for barnehageplasser i Skiptvet kommune de nærmeste årene.

Solhaug barnehage er byggmessig i dårligere stand enn Lindormen , Lindormen er mer tilrettelagt for barnehagedrift. Derfor vil vi drifte videre i dette bygget, evt kan man også utvide ved behov for flere plasser de neste årene.

 

Ved spørsmål ta kontakt med virksomhetsleder Eirin Juliane Solberg

Mail : eirin.juliane.solberg@skiptvet.kommune.no