Nødvarsel er et supplement til de kanalene som allerede brukes for å varsle befolkningen – altså et tillegg til tyfonvarslingen og til politiets etablerte varslingsrutiner. Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva man bør gjøre for å beskytte seg selv. Nødvarsel sendes via mobilnettene og ut til alle mobiltelefoner i et definert område.

Et nødvarsel består av en tekst som legger seg foran på telefonen din. Hvis telefonen din støtter tekst til tale, kan du også få varselet lest opp. Nødvarsel er ikke det samme som sms. Når du får et nødvarsel vil telefonen vibrere og spille en høy lyd - uavhengig av om du er i en samtale, har skrudd av lyden eller liknende. Teksten i varselet vil være på norsk eller engelsk, avhengig av hvilken språkinnstilling du har på telefonen din.

Varselet mottas og vises på alle mobiltelefoner som er 

  • skrudd på
  • koblet til mobilnettet (4G/5G)
  • kompatible (oppdatert med nødvendig programvare) for å motta Nødvarsel.

For mer informasjon, se nodvarsel.no