Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppdatert flomprognosene lørdag 12. august kl. 12.45.

Det er utført beregninger av forventet flomvannstand og flomvannføring i flere av de flomutsatte elvene i Drammensvassdraget, Glomma og Lågen. Prognosene er usikre, og vil avhenge av hvor mye regn som kommer de neste dagene. 

 

Nedstrøms Øyeren (Solbergfoss): Vannføringen ved Solbergfoss lørdag kl. 11.00 er 3100 m3/s. Vannføringen ventes å nå ca. 3200 m3/s søndag - mandag, som er oransje nivå. 

Les om flomprognosene her: Prognoser for flom | Varsom.no 

 

For Skiptvet kommune betyr dette at vannet fortsatt vil stige i Glomma, men vannstanden vil trolig bli lavere enn først antatt.  

Veien ned til Grønnsund vil forbli stengt inntil videre.  

 

Skiptvet kommune ber alle innbyggere følge oppfordringene som blir gitt på  Flområd til privatpersoner | Varsom.no samt politiet.  

 

Skiptvet kommune følger situasjonen, og vil legge ut informasjon fortløpende.