Vi har hatt møte i kommunens kriseledelse i dag 29.05. og kommet fram til følgende:
Barnehagene skal fra og med 2.juni organisere barnehagen i avdelinger, men må opprettholde avgrensninger i uteområdene , samt at ansatte  i minst mulig grad skal jobbe på tvers av avdelinger.
Smittevernhensyn skal det fortsatt være, med krav til renhold ,håndhygiene og å være hjemme ved sykdom. Dette betyr at barnehagen fortsatt har behov for økt personaltetthet.

I pressekonferansen fra regjeringen ble det også sagt at kommunene kan bruke neste uke til å få på plass organiseringen av barnehagen videre.

Vi har alle ønske om å komme tilbake til normal hverdag så fort som mulig, men myndighetene har sagt at vi skal planlegge for at tiltakene også fortsetter etter ferien. 

I Skiptvet betyr dette at vi fortsetter som nå i neste uke med åpningstid 0800-1600 pluss tilbud for de som har samfunnskritiske funksjoner.
Det betyr at den meldingen dere som foreldre gav barnehagen om behovet deres er det barnehagen planlegger etter for neste uke, med redusert åpningstid og de andre rutinene ved levering og henting. 

Vi går ut med ny informasjon hvis det evt. kommer endrede bestemmelser.

Med vennlig hilsen 

Johan Søfteland

Oppvekstsjef