Oppdaterte anbefalinger

Anbefalingene om covid-19 som nå gjelder er:

  • Hold deg hjemme hvis du føler deg syk, og unngå kontakt med personer som har risiko for å

               bli alvorlig syke dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer.

  • Du trenger ikke holde deg hjemme i 4 døgn.
  • Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp.
  • Du trenger ikke teste deg med selvtest. Hvis du likevel har fått en positiv test, gjelder de

              samme rådene om å holde deg hjemme hvis du føler deg syk.

  • Du trenger heller ikke registrere positive selvtester hos kommunen.
  • Det gjelder egne anbefalinger for de som har økt risiko for å bli alvorlig syke med covid-19 på

 

Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende (fhi.no).

 

Se mer om hva du gjør ved Nyoppståtte luftveissymptomer (fhi.no).

 

Selvtester vil fortsatt være tilgjengelige og kan hentes på servicekontoret

I en overgangsperiode vil det være tilgjengelige selvtester i kommunene for de i befolkningen som

likevel ønsker å teste seg. Rådene ved positiv og negativ test er de samme; hold deg hjemme om du

føler deg syk.

 

Drift av teststasjoner fortsetter

Kommunen vil fortsatt drifte teststasjoner en stund til, blant annet med hensyn på testing for

dokumentasjon av gjennomgått sykdom eller negativ test for koronasertifikatet. Slik testing skjer

som hovedregel ikke hos fastlegen eller på legevakta.

 

Begrunnelse for oppheving av tiltakene

Omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter av viruset, og svært mange er

nå vaksinert eller har hatt korona. Det gjør at de fleste nå er godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

Vinterbølgen av covid-19 ser ut til å være på retur i Norge. Det er ikke lenger nødvendig å begrense

smitten på samme måte som tidligere. Det er nå tilstrekkelig at folk holder seg hjemme når de føler

seg syke.