Priser for barnehagene i Skiptvet

Priser for barnehagene i Skiptvet kommune fra 01.01.2023:

Det er 11 måneders betaling for barnehagene pr. år. Det er ingen betaling i juli.

Priser i kommunale barnehager i Skiptvet:
Størrelse på plass Pris pr. måned Pris for mat pr. måned
 100% plass kr. 3 000 kr. 405
 80% plass kr. 2 570 kr. 324
 60% plass kr. 2 150 kr. 243

Søskenmoderasjon gis med 30 % til barn nr 2 og 50 % til barn nr 3. Det gis ikke søskenmoderasjon for kost.

Ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens samlede person- og kapitalinntekt for opphold i barnehage. Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 550 000,-  kan du søke om redusert pris i barnehage. Dersom husstandens inntekt er under kr. 598825,- (sats fra 01.08.2022) og du har barn som er 2, 3, 4 eller 5 år, eller har utsatt skolestart, kan du søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Redusert pris og gratis oppholdstid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.