Oppdatert informasjon fra NVE finner du her

I Skiptvet er det områdene ned mot Glomma som er berørt av flomfaren. Skiptvet kommune oppfordrer innbyggerne som bor eller har eiendom langs Glomma til å forberede seg på den høye vannføringen:  

  • Hold deg orientert om utviklingen. Kommunens nettside vil oppdateres fortløpende om situasjonen.   

  • Ikke oppsøk bekker og elver der det er flom.  

  • Har du eiendom eller eiendeler i utsatt område er det viktig at gjenstander sikres.   

Skiptvet kommune har besluttet å stenge veien ned til Grønnsund, grunnet høy vannstand.    

 

Generelle råd til befolkningen: 

Under flom eller et skred er det viktig at du unngår: 

  • å oppholde deg i nærheten av elver og bekker eller forsøker å krysse dem fordi du kan bli tatt av vannmassene 

  • bratte skråninger med løsmasser fordi skred kan utløses 

  • båtkjøring i elver med flom fordi det kan flyte trær, rundballer og andre løse gjenstander som er blitt tatt av flommen 

 

Om du som privatperson er bekymret for din situasjon lokalt, så ta kontakt med: 

  • kommunen hvis du skal melde om en hendelse 

  • politiet (112) dersom det er fare for liv og helse 

  • nettselskap om du opplever strømbrudd