Bakgrunnen er at vi nå står ved inngangen til en julehøytid der vi vet at det blir mye sosial kontakt ,og at smittefaren med dette øker. 
Ved å stenge skolene  denne dagen, kan vi unngå ytterligere smittespredning og samtidig gi mulighet for evt.  karantenetid i romjula.
Denne vurderingen er gjort sammen med smittevernlegen og kriseledelsen i Skiptvet.

Med vennlig hilsen

Per Egil Pedersen.                                                                 Johan Søfteland
Rådmann                                                                      Virksomhetsleder oppvekst