Kommunen har vært pilotkunde hos Visma på deres nye skytjeneste «Visma Enterprise Plus».Skiptvet har utfordret Visma i flere år på å levere tjenestene som skytjenester. Kommunen har i dag ingen servere på kommunehuset, og har som mål at alle applikasjoner skal leveres som ekte skytjenester. Den nye skyløsningen vil på sikt bli mer tilgjengelig og enklere å administrere.

Samlingen og kåringen ble i år holdt digitalt på Teams, og kommunen fikk kake og blomster tilsendt i kommunehuset.