Ønsker du å bli avlaster for Skiptvet kommune vil du bli innkalt til en samtale. Da informerer vi om det å være avlaster. Vi vil også stille noen spørsmål, blant annet om hvorfor du ønsker et slikt oppdrag, tanker rundt det å være et avlastningshjem, interesser og personlige egenskaper. 

Du må også fremvise politiattest hvis du skal ha oppdrag for barn under 18 år eller personer med psykisk utviklingshemming. Vi vil be deg skrive under en taushetserklæring.  

Du vil ellers få nødvendig opplæring og veiledning for å kunne utføre oppdraget.  

Som avlaster får du lønn ut ifra gjeldende satser. Det gis også godtgjøring som skal brukes til å dekke diverse utgifter, samt kilometergodtgjøring etter avtale. 

 Kommunen har også behov for støttekontakter. Om noe av dette virker interessant, kontakt:

 Koordinerende enhet på telefon 91673476 (tirsdager og torsdager), eller e-post: koordinerendeenhet@skiptvet.kommune.no