Alle slamtanker med wc, renseanlegg og tette tanker skal tømmes. Arbeidet utføres av Slam og Spyleservice Indre Østfold AS. Påse at det er fremkommelig til tankene og at de ikke er tildekt.