Torsdag 19.1-17 ønsket Sollia bo og service senter å gjøre litt stas på denne gjengen som trofast møter opp på ulike ting. De kjører ut middag til de eldre. Noen kommer og henter beboere på avdelingene, slik at de kommer seg på andakter og ulik underholdning som skjer på Anna-stua. En gjeng har med seg trekkspill og kommer og underholder en kveld i måneden. Noen er frokostverter. Noen følger beboere som må til sykehus el.l av ulike årsaker. En gjeng fra frivillighetssentralen kommer hver fredag og steker vafler på Anna-Stua. Ellers stiller både Helselaget, Besøkstjenesten og Røde Kors blant annet opp på Eldredagen som vi har hvert andre år.

Pleie og omsorgsleder Gro Abotnes ønsket velkommen og takket for den hjelpen de gir Sollia slik at den enkelte beboer kan oppleve den lille forskjellen i hverdagen. «Uten frivillige stopper Norge».

Rundt 30 frivillige ble servert gryterett og bløtkake. Alle fikk med seg en rød rose som et lite tegn på takknemmelighet fra Sollia sin side.

Ref. Gun-Christin L. Unnestad