Det blir Sommerles også i 2018!
En lesekampanje for alle 6-13-åringer (fra de som begynner i 1.klasse til de som går ut 7.klasse) i tiden fra 1. juni til 31. august.
Kampanjen er i hovedsak digital på nettstedet sommerles.no.
Man kan hente underveispremier på biblioteket.
Kampanjen avsluttes med premieutdeling i biblioteket lørdag 1. september kl. 15.