Innvandrere og andre med flerkulturell bakgrunn inviteres spesielt, men det er også viktig at norskspråklige kan delta i samtalegrupper. Vi vil ha samtaler rundt tema som nye innbyggere i Norge ønsker å vite mer om. Før jul blir det litt info om kommunen vår, besøk av ordfører, nyheter og arrangement i kommunen, årstider, klær, vær og juletradisjoner.  
Spill, bøker og film vil også være en del av tilbudet. Barn er velkomne! 
Det er ingen krav til forberedelser - bare å møte opp! 
Gratis 😊 
Siste gang i 2023 blir torsdag 14. desember. 
I 2024 blir det torsdager annenhver uke (partallsuker). 
 
Skiptvet frivilligsentral og Skiptvet kommune ved biblioteksjef, flyktninge- og kulturkontoret har i høst vært med å planlegge, men det er plass til flere frivillige i plangruppen! 

Sted: Skiptvet bibliotek 

Tid: torsdag 14. desember 18:00