Det er politiet som sender ut test av nødvarselet på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon".

Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette kun er en test.

Hvorfor testes nødvarsel?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre alle kjent med hvordan det oppleves å få et nødvarsel, og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Dette skjer når nødvarselet testes

Når du mottar testen, vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i cirka 10 sekunder. En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette kun er er test.

Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere, oppdaterte mobiltelefoner og noen enheter (for eksempel noen nettbrett og smartklokker) som befinner seg i Norge og som er koblet til 4G eller 5G mobilnettverk.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra mobiloperatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon med de nyeste oppdateringene, kan det hende du ikke mottar testen.

Her finner du mer informasjon om hvilke enheter som kan motta nødvarslet

Ønsker du ikke å motta testen?

Hvis du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12.00 onsdag 14. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.