Leietaker/driver får alle muligheter til å drive på selvstendig grunnlag. Samtidig vil det åpnes for å etablerer samarbeid knyttet til blant annet arrangementer på kulturscene og i bibliotek.

Skiptvet kommune har totalt 3.840 innbyggere og 1.800 av disse bor i Meieribyen med gangavstand til Torggården. Fylkesvei 115 er en hovedferdselsåre mellom Indre og Ytre Østfold og vi har alle de store byene innenfor en radius på 40 kilometer.

Vi har også 125 m2 næringsarealer tilgjengelig i Torggården.

Kort om eiendommen:

Torggården skal stå ferdig høsten 2022 og vil bestå av to bygg:
Omtankebygget inneholder parkeringskjeller, disponible næringslokaler, samt 22 omsorgsboliger og personalbase. Bygget blir på 5 etasjer over terreng.
Tårnbygget vil ha parkeringskjeller. I 1. og 2. etasje er det bibliotek. Det blir også kafé i 1.etg. 3. etasje inneholder 5 omsorgsboliger for unge beboere. Bygget blir på 7 etasjer over terreng

Det blir også et fint torg med møteplasser og vannfontener.

Begge lokaler skal etter planene være ferdige til å tas i bruk fra 01.10.2022.

Mer info om Torggården finner du her

Spørsmål: Kan rettes til Per Egil Pedersen, mobil: 9951 5735.
Interessenter for å leie næringsarealer eller driver for kafeen kan melde sin interesse til postmottak@skiptvet.kommune.no. 
 

Frist: 10.03.2022