Turstier, fiske, utkikkstårn og historiske godbiter er noe av det som presenteres. Kanskje kan kartene inspirere til en søndagstur langs Glomma? Kankje lærer du noe nytt om den historien som Glomma bærer på?
Med ønske om god lesing og god tur!