Ungdommens Kulturleir (UKL) arrangeres hvert år av Akershus Barne- og Ungdomsråd på Follo folkehøgskole i Vestby. Dette er et ikke-kommersielt tilbud til ungdom i alderen 13 – 17 år. Siden både Akershus og Østfold snart er en del av Viken er dette tilbudet i år åpnet for ungdom i Skiptvet.

For mer informasjon:

Brosjyre for Ungdommens Kulturleir

Akershus Barne- og Ungdomsråd

Facebook